پاستا

 • photo_2019-04-08_14-45-41
 • photo_2019-04-08_14-45-46
 • photo_2019-04-08_14-45-05
 • photo_2019-04-08_14-44-36
 • photo_2019-04-08_14-44-01
 • photo_2019-04-08_14-43-24
 • photo_2019-04-08_14-41-47
 • photo_2019-04-08_14-41-16
 • photo_2019-04-08_14-40-34
 • photo_2019-04-08_14-40-05
 • photo_2019-04-08_14-39-36
 • photo_2019-04-08_14-38-00
 • photo_2019-04-08_14-14-16

Chef Recommended

پاستا

photo_2019-04-08_14-39-36 پاستا دی پلو(پاستا پنه باریلا ایتالیایی،سینه مرغ گریل شده،سس آلفردو،قارچ و پارمیسان)

photo_2019-04-08_14-41-47 پاستا دی پلو پستو(پنه-سینه مرغ گریل شده،سیر،روغن،زیتون ایتالیایی،سس پستو،پارمیسان)

photo_2019-04-08_14-40-34 پاستا کارن (پاستا پنه باریلا ایتالیایی،فیله گوساله گریل شده،سس آلفردو،قارچ، پارمیسان)

photo_2019-04-08_14-40-05  پاستا میلان (پاستا پنه باریلا ایتالیایی،فیله گوساله، سینه مرغ، سبزیجات تازه و پارمیسان)

photo_2019-04-08_14-44-36 اسپاگتی پسکاتوره (اسپاگتی  باریلا ایتالیایی،میگو،پیازچه ،سس مارینارا،پارمیسان)

photo_2019-04-08_14-41-16پاستاسبزیجات(پنه باریلا ایتالیایی،سبزیجات تازه (بادمجان-کدو،پیازچه،سیر)،سس  مارینارا،پارمسان)

photo_2019-04-08_14-45-41 لازانیا مخصوص (لازانیا،گوشت چرخ کرده،پنیر موزارلا،قارچ،ذرت،زیتون،سس مخصوص)

photo_2019-04-08_14-43-24 پاستا دلوچف(پنه،گوشت فیله گوساله،سس مارینارا،مرغ گریل شده،قارچ ،پنیر پارمیسان)

photo_2019-04-08_14-44-01 پاستا کارن پستو(پنه،گوشت فیله گوساله گریل شده ،سیر،روغه زیتون ایتالیایی،سسپستو، پارمیسان)

photo_2019-04-08_14-45-05 پاستا بیکن مانیا(پنه،سس آلفردو،قارچ،ژامبون بیکن، ،سسمخصوص توسکانو، پارمیسان)

photo_2019-04-08_14-45-46 اسپاگتی بلونز(اسپاگتی باریلا ایتالیایی،گوشت چرخ کرده مخصوص،قارچ،سس بلونز،پارمیسان)

اسپاگتی پسکاتوره 69000 تومان
اسپاگتی بلونز 62000تومان
پاستا بیکن مانیا 62000 تومان
پاستا کارن 65000 تومان
پاستا میلان 65000 تومان
پاستا پیکانتو 65000 تومان
پاستا دی پلو پستو 55000 تومان
پاستا سبزیجات 43000 تومان
پاستا دلوچف 65000 تومان
پاستا کارن پستو 62000 تومان
لازانیای مخصوص 62000 تومان
پاستا دی پولو 55000 تومان