پیتزا

 • photo_2019-04-14_14-26-43
 • photo_2019-04-14_14-26-43
 • photo_2019-04-14_14-23-55
 • photo_2019-04-14_14-16-50
 • photo_2019-04-13_14-27-06
 • photo_2019-04-13_14-25-27
 • photo_2019-04-13_14-23-18
 • photo_2019-04-13_14-21-54
 • photo_2019-04-13_14-20-37
 • photo_2019-04-13_14-18-28
 • photo_2019-04-13_14-15-54
 • photo_2019-04-13_14-14-29
 • photo_2019-04-13_14-14-55
 • photo_2019-04-13_14-13-56
 • photo_2019-04-13_14-13-44
 • photo_2019-04-13_14-12-42
 • photo_2019-04-13_14-10-35
 • photo_2019-04-13_14-10-07
 • photo_2019-04-13_14-06-11
 • photo_2019-04-13_14-03-57
 • photo_2019-04-13_13-59-35
 • photo_2019-04-13_13-57-08
 • photo_2019-04-13_13-55-57
 • photo_2019-04-13_13-55-24
 • photo_2019-04-13_13-53-01
 • photo_2019-04-13_13-52-21
 • photo_2019-04-13_13-50-52

Chef Recommended

پیتزا

photo_2019-04-13_13-50-52  پیتزا مارگاریتا (سس گوجه فرنگی،موزارلا)

photo_2019-04-13_13-55-24  پیتزا سورنتو (سس گوجه فرنگی،موزارلا،ژامبون،سوسیس و قارچ)

photo_2019-04-13_14-20-37 پیتزاسبزیجات (سس گوجه فرنگی،موزارلا،ذرت،زیتون ،قارچ،بادمجان،پیاز،فلفل رنگی)

photo_2019-04-13_14-21-54 پیتزا کالدو (سس گوجه فرنگی،موزارلا،گوشت چرخ کرده،پپرونی،کاپریس،پیازچه،سس خیلی تند)

photo_2019-04-13_14-10-07پیتزا میکس (سس گوجه فرنگی،موزارلا،پپرونی،فلفل دلمه ای ،ژامبون،سوسیس و قارچ،آویشن ایتالیایی)

photo_2019-04-13_14-14-55پیتزا رافائلو (سس گوجه فرنگی،موزارلا،گوشت چرخ کرده،ذرت،قارچ فلفل رنگی)

photo_2019-04-13_14-13-44 پیتزاپارما (سس گوجه فرنگی،موزارلا،گوشت،پیاز،قارچ،سیر،ریحان،پارمسان)

photo_2019-04-13_13-55-57 پیتزاپپرونی (سس گوجه فرنگی،موزارلا،پپرونی،فلفل رنگی)

photo_2019-04-13_14-12-42 پیتزا  میلان (سس سفید مخصوص میلان،موزارلا،مرغ گریل شده،گوشت ورقه ای،قارچ،فلفل رنگی،بلوچیز،پارمسان)

photo_2019-04-13_13-52-21  پیتزا  پروشوتو فورماجیو (سس گوجه فرنگی،موزارلا،ژامبون،گودا،پارمسان،آویشن ایتالیایی)

photo_2019-04-13_13-53-01 پیتزا بیکن(سس گوجه فرنگی،موزارلا،بلوچیز،گودا،بیکن،گوشت،پیازچه،پارمیسان،فلفل رنگی،آویشن ایتالیایی)

photo_2019-04-14_14-16-50 پیتزا دی کاپریو (سس گوجه فرنگی،ژامبون،گوشت چرخ کرده،پنیر موزارلا،قارچ،پیازچه،پارمیسان،فلفل رنگی)

 

photo_2019-04-13_14-13-56پیتزا کارن(سس گوجه فرنگی،موزارلا،قارچ،گوشت فیله رشته ای ،پیازچه،سیر،فلفل رنگی،ریجان)

photo_2019-04-13_14-25-27 پیتزا پولو فونگو (سس گوجه فرنگی،موزارلا،پارمسان،مرغ گریل شده،فلفل دلمه ای)

photo_2019-04-13_14-03-57 پیتزا پروشتو کارن(سس سفید،ژامبون،بیکن،موزارلا،میگو،قارچ،پیازچه،پنیر موزارلا،پارمیسان،فلفل رنگی،گودا)

photo_2019-04-13_14-06-11 پیتزا پروشوتو گامبرتو(سس سفید،ژامبون،بیکن،میگو،قارچ،پیازچه،سس پستو،پنیر موزارلا،پارمیسان،گودا،فلفل رنگی)

photo_2019-04-14_14-26-43 پیتزا پستو (سس سفید،سس پستو،پنیر موزارلا،مرف گریل شده،کاپاریس،زیتون)

photo_2019-04-13_14-27-06 پیتزا گامبرتو (سس گوجه فرنگی،موزارلا،پارمیسان،گودا،قارچ،میگو،سیر،گوجه گیلاسی)

photo_2019-04-13_14-14-29 پیتزا لینگوا (سس سفید،موزارلا،بلوچیز،پارمیسان،زبان گوساله،قارچ،گوجه گیلاسی)

photo_2019-04-13_13-57-08پیتزا کراکف(سس گوجه فرنگی،موزارلا،قارچ،کراکف،فلفل رنگی)

photo_2019-04-13_14-15-54 پیتزا اسپاگتی (سس گوجه فرنگی،اسپاگتی،گوشت چرخ کرده ،موزارلا،قارچ،فلفل رنگی،پارمیسان)

photo_2019-04-13_14-18-28 پیتزا فیلتو پیکانته(سس سفید،اسپاگتی،گوشت گوساله گریل شده ،پنیر موزارلا،پیازچه،فلفل رنگی،پارمیسان،سس خیلی تند)

photo_2019-04-14_14-23-55پیتزا دی پولو رینو (سس سفید،مرغ سوخاری شده،پنیر موزارلا،،فلفل رنگی،قارچ،پارمیسان)

photo_2019-04-13_14-10-35 پیتزا خانواده

 

 پیتزا پولوفونگی  58000تومان
پیتزا خانواده 148000 تومان
 پیتزا سبزیجات 45000 تومان
پیتزا کارن 73000 تومان
پیتزا پروشتو کارن 65000 تومان
پیتزا پستو 58000 تومان
پیتزا گامبرتو 75000 تومان
پیتزا لینگوا  77000 تومان
پیتزا کالدو 72000تومان
 پیتزاپارما 73000تومان
پیتزا رافائلو  69000تومان
پیتزا میلان 73000تومان
پیتزا مارگاریتا 42000تومان
پیتزا سزار  58000 تومان
پیتزا  پروشتو فورماجیو 67000تومان
پیتزا سورنتو 68000تومان
پیتزا میکس 69000تومان
پیتزا بیکن 68000تومان
پیتزا پپرونی 59000تومان
پیتزا دی پولو رینو   63000 تومان
 پیتزا دی کاپریو  73000تومان
پیتزا تنو 65000تومان
پیتزا فیلتو پیکانته 75000تومان
پیتزا اسپاگتی 63000تومان
پیتزا کراکف 68000تومان