نوشیدنی سرد

  • 989a9c60-ab03-4d5b-bf52-ba7dcac2d787

نوشیدنی سرد

201     آب پرتقال 

202 آب انار

203 لیموناد

204 کوکتل انبه هلو

205 کوکتل پیناکولادا

206 آب میوه ترش

207 موهیتو

2081 شیر موز

209 آیس بنفش( ویولت)

210 آیس چاکلت

211 آیس لاته

 

آّب پرتقال 15000 تومان
لیموناد 15000تومان
موهیتو 17000 تومان
موهیتو مخصوص میلان 20000 تومان
شیر موز مخصوص 18000 تومان
آیس لاته 19000 تومان
آیس امریکانو 19000 تومان
آیس کارامل ماکیاتو 19000 تومان