میلک شیک و گلاسه

  • a5d5da93-6b49-45c4-ae81-4d4fca4e1683
  • 9cc66efe-b74d-490c-8108-98a1b8e0c727
  • 989a9c60-ab03-4d5b-bf52-ba7dcac2d787

میلک شیک و گلاسه

253گلاسه اسپرسو

254گلاسه وانیل

255گلاسه کارامل

256شکلات گلاسه
257کافه گلاسه

258گلاسه توت فرنکی
259گلاسه طالبی

260گلاسه انار

263شیک دبل چاکلت

264شیک کیوی

265شیک انار
266شیک موز عسل توت فرنگی

267شیک موز شکلات
268شیک نسکافه

269شیک وانیل

271شیک اسمارتیز

شیک شکلات 19000 تومان
شیک وانیل 17000تومان
شیک کارامل 19000 تومان
شیک نسکافه 18000 تومان
شیک توت فرنگی 18000 تومان
شیک شاه توت 18000 تومان
شیک طالبی 18000 تومان
شیک دابل چاکلت 19000 تومان
شیک اسپرسو 19000 تومان
شیک موز عسل توت فرنگی 19000 تومان
شیک موز نسکافه 18000 تومان
شیک اسمارتیز 18000 تومان
شیک موز شکلات 18000 تومان
شیک نوتلا 25000 تومان