بستنی ها

  • photo_2017-07-08_20-25-49
  • shok

بستنی ها

245بستنی نسکافه
246بستنی وانیل

247بستنی توت فرنگی
248بستنی  طالبی

249بستنی کارامل 
250بستنی شاه توت

251سان شاین
252بستنی مخصوص میلان ( میوه ایی)

shok

بستنی شکلاتی

بستنی شکلاتی 17000 تومان
بستنی وانیل 15000تومان
بستنی کارامل 17000 تومان
بستنی توت فرنگی 16000 تومان
بستنی قهوه 17000 تومان
بستنی طالبی 16000 تومان
بستنی مخلوط 17000 تومان
بستنی سان شاین 19000 تومان