پیشنهاد ویژه سرآشپز

پیشنهاد ویژه سر آشپز کافه رستوران ایتالیایی میلان به شما:

1.SAR1  سالاد مخصوص سر آشپز با ادویه ایتالیایی وسرکه بالزامیک وتکه های مرغ مرینت شده با سس مخصوص

…………………………………………………

2.109    پیتزا پارما با استیک فیله گوساله مخصوص

…………………………………………………..
3.113پیتزا فورماجیو با چهار نوع پنیر مخصوص

……………………………………………………….
4.SAR2پیتزا گامبرتو با میگو مرینت شده مخصوص

…………………………………………………………

5.16ساندویچ مخصوص میلان با تکه های استیک فیله گوساله ومرغ

………………………………………………………

6.18پاستا مخصوص میلان با تکه های فیله گوساله ومرغ

………………………………………………………
7.34بشقاب مخصوص با انواع استیک ویک غذای کامل مخصوص سه نفر عالی واستیک مخصوص فیله با سس قارچ گریل شده

……………………………………………………..

8. SAR3 استیک مخصوص فیله با سس قارچ گریل

………………………………………………………..

9.207 موهیتوکاملاًطبیعی

…………………………………………………………..

10.SAR4آب پرتقال طبیعی

…………………………………………….

11.241 کیک مخصوص شکلاتی

…………………………………………………….

12.239 تیرامیسو

…………………………………………………….

13.240 چیز کیک مخصوص